O víne

Na základe zákona 182/2005 Z.z. sa vinárske produkty podľa cukornatosti hrozna, z ktorého boli vyrobené, podľa obsahu alkoholu prítomného v nich, podľa odrody, podľa spôsobu úpravy a podľa kvality členia na:

 1. hroznový mušt
 2. čiastočne prekvasený hroznový mušt (burčiak)
 3. stolové víno
 4. stolové víno so zemepisným označením (oblastné víno)
 5. akostné víno
 6. akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy
 7. akostné víno s prívlastkom
 8. tokajské víno
 9. upravované víno
 10. odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno
 11. víno na priemyselné spracovanie

Akostné víno

Môže byť vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych oblastiach SR. Akostné víno sa člení na:

 1. akostné odrodové víno - vyrobené z hrozna, muštu alebo hroznového muštu jednej odrody, s prímesou iných odrôd najviac 15 %
 2. akostné značkové víno - vyrobené z hrozna, alebo zmesi hrozna jednotlivých odrôd, alebo zmiešaním muštu, alebo hroznového muštu, alebo jednotlivých akostných odrodových vín podľa receptúry výrobcu, so stálou kvalitou a charakterom.

Hrozno, z ktorého sa vyrába akostné víno, musí dosiahnuť najnižšiu cukornatosť 16°NM, a v množstve úrody sa nesmie prekročiť najvyšší hektárový výnos. Akostné hrozno musí byť dopestované v jednej vinohradníckej oblasti a výroba vína sa vykonáva v tej istej vinohradníckej oblasti alebo v bezprostredne susediacej oblasti. Akostné víno sa následne kontrolným ústavom zatrieďuje ako akostné odrodové alebo akostné značkové víno.

 

Akostné víno s prívlastkom

Akostné víno s prívlastkom sa môže vyrábať len z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych oblastiach Slovenska vhodných na výrobu akostného vína s prívlastkom. Akostné víno s prívlastkom sa môže uvádzať do obehu pod týmto označením, ak:

 1. hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené dosiahlo cukornatosť uvedenú v časti pri jednotlivých členeniach akostného vína s prívlastkom
 2. hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené bolo dopestované v jednom vinohradníckom regióne a výroba vína bola vykonaná vo vinohradníckej oblasti, ktorej súčasťou je vinohradnícky rajón pôvodu hrozna, alebo v bezprostredne susediacej vinohradníckej oblasti
 3. nebol prekročený najvyšší hektárový výnos
 4. odroda viniča, pôvod hrozna, jeho cukornatosť, hmotnosť a zdravotný stav boli pred spracovaním osvedčené pracovníkom kontrolného ústavu
 5. bol dodržaný zákaz zvyšovania prirodzeného alkoholu a úpravy zvyškového cukru
 6. bolo zatriedené kontrolným ústavom ako víno s prívlastkom
 7. spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným predpisom

Členenie akostných vín s prívlastkom:

 • kabinetné - vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 °NM
 • neskorý zber - vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21°NM
 • výber z hrozna - vyrobené z hrozna v plnej zrelosti s cukornatosťou najmenej 23°NM, ktoré sa získa zo starostlivo vyberaných strapcov
 • bobuľový výber - vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26°NM
 • hrozienkový výber - vyrobené iba z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna s cukornatosťou najmenej 28 °NM
 • cibébový výber - vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom ušľachtilej plesne Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou najmenej 28 °NM
 • ľadové víno - vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote -7 °C a nižšej a hrozno zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM
 • slamové víno - vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach najmenej tri mesiace a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM

 

Odrody viniča hroznorodého pestované na Slovensku:

Biele muštové odrody: Aurelius, Bouvierovo hrozno, Devín Dievčie hronzo, Feteasca regala, Chardonnay, Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát ottonel, Muller Thurgau, Neuburské, Pálava, Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Rulandské biele, Rulandské šedé, Sauvignon, Silvánske zelené, Tramín červený, Veltlínske červené skoré, Veltlínske zelené

Modré muštové odrody: Alibernet, André, Cabernet Sauvignon, Dunaj, Frankovka modrá, Modrý Portugal, Neronet, Rulandské modré, Svätovavrinecké, Zweigeltrebe

Stolové odrody: Ametyst, Diamant, Dora, Julski biser, Guzaľ kara, Chrupka biela, Chrupka červená, Chrupka Jalabertova, Negra, Olšava, Onyx, Opál, Panónia Kincse, Pastel, Rubanka, Vitra.

Okrem odrôd uvedených v Listine registrovaných odrôd sa na Slovensku pestujú na menších výmerách ďalšie odrody, ako sú:

 • Bratislavské biele, Veltlínske červeno-biele, Malingre, Kerner, Semillon z bielych muštových odrôd.
 • Cabernet franc, gamay, Kádarka modrá, Merlot, Dornfelder, domina, Cabernet Moravia z modrých muštových odrôd.

Nové vyšľachtené biele muštové odrody: Aromína, Breslava, Hetera, Inzuchta, Lena.
Nové vyšľachtené modré muštové odrody: Hron, Nitra, Rimava, Rudava, Torysa, Váh.


Delenie vín

Rozdelenie vín podľa farby: biele, ružové a červené vína

Podľa obsahu uhličitého vo víne hovoríme o vínach: tichých, perlivých a šumivých, kde sa CO2 akumuluje počas procesu sekundárnej fermentácie.

Podľa obsahu zvyškového cukru rozoznávame vína: suché, polosuché, polosladké a sladké.


Charakteristika odrodových vín
Odrodové vína v sebe zjednocujú typické senzorické vlastnosti prináležiace odrode viniča, z ktoré ho boli vyrobené, a vplyv pôdy, polohy, orientácie a ročníka. Chuť vína sa môže čiastočne odkláňať od typickej odrodovej charakteristiky, ale niektoré senzorické vlastnosti sú také jedinečné, že ich možno nájsť vo väčšine vín vyrobených z danej odrody.

Veltlínske zelené
Svieža medovinová chuť vína s ovocným buketom typickej žltozelenej farby. Horkomadľová dochuť zostáva pri dobrom spracovaní len jemne odrodová.

Sauvignon

V chuti plné víno s výrazným buketom po žihľave, egrešoch alebo po broskyniach v závislosti od stupňa zrelosti hrozna, pôdnych podmienkach a ročníka.

Rizling rýnsky

Vyššie, väčšinou harmonické kyseliny dopĺňa jemný lipvý buket, niekedy broskyne. Zretím sa zaobľuje, je menej chuťovo agresívny a v bukete začínajú prevládať tóny petroleja.

Tramín červený

Atraktívne aromatické víno s nezameniteľným korenistým buketom.

Frankovka modrá

Charakteristický odrodový buket po zrelom ovocí, stopami škorice a typickými sušenými slivkami pri starších vínach. Obsah tanínu a kyseliny je pri mladších vínach výraznejší, ale vekom, najmä zrením v dube sa vyvíja na dokonalé harmonické víno tmavorubínovej až granátovej farby.

Cabernet Sauvignon
Rubínovočervené víno, bohaté na tanín, s typickou odrodovou vôňou čiernych ríbezlí a fialiek. Jeho kvalita rastie ležaním vo fľaši.